Bốc thăm BC PNP mời 87 ứng cử viên nhập cư

Trong đợt rút thăm Thử nghiệm Công nghệ mới nhất vào ngày 9 tháng 6, BC đã mời 87 ứng cử viên có điểm tối thiểu là 82.

British Columbia đã tổ chức lễ bốc thăm Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) mới, mời 87 ứng cử viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh vào ngày 9 tháng 6.

Các Chương trình đề cử tỉnh British Columbia (BC PNP) đã mời thí sinh nhập cư để áp dụng từ tốc nhập BC và kỹ năng xuất nhập cảnh loại.

Yêu cầu điểm tối thiểu của tỉnh cho mỗi loại là 82.

Để nhận được lời mời thông qua danh mục Express Entry BC, các ứng viên phải có hồ sơ trong hệ thống Express Entry của liên bang.

XEM THÊM:

Express Entry là hệ thống quản lý ứng dụng của chính phủ liên bang. Các ứng viên Express Entry được cho điểm dựa trên các yếu tố về vốn con người như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và trình độ ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Các ứng cử viên nhận được đề cử cấp tỉnh sẽ tự động được thưởng thêm 600 điểm CRS để tiến tới vòng rút thăm Express Entry liên bang tiếp theo và được đảm bảo một cách hiệu quả để nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) cho thường trú nhân Canada.

BC gần đây đã thông báo rằng họ đang mở rộng Chương trình thí điểm công nghệ thêm một năm nữa cho đến tháng 6 năm 2021. Chương trình thí điểm cho phép người lao động công nghệ nước ngoài nhận được lời mời làm việc ở một trong 29 ngành nghề. Lời mời làm việc phải có thời hạn tối thiểu là một năm và cần phải có ít nhất 120 ngày còn lại trong lời mời làm việc tại thời điểm ứng viên nộp đơn cho BC

Nguồn: https://www.cicnews.com/2020/06/b-c-pnp-draw-invites-87-immigration-candidates-0614615.html#gs.f1iktb

Xem Thêm Nhiều Tin Tức Tại Tin Tức Định Cư Canada

source https://capath.vn/boc-tham-bc-pnp-moi-87-ung-cu-vien-nhap-cu/

Published by Capath

https://capath.vn - Công ty Capath chuyên tư vấn các chương trình và thủ tục nhập cư Canada uy tín và kinh nghiệm nhiều năm.Tư vấn pháp luật, nhập quốc tịch, thường trú nhân Facebook: https://www.facebook.com/capathvn/ Twitter: https://twitter.com/capathvn Linkedin: https://www.linkedin.com/in/capath/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: