Settlement Plan là gì? Nên nắm rõ nếu bạn đang chuẩn bị định cư

Settlement Plan được hiểu là một kế hoạch định cư chi tiết do một tổ chức thuộc chính phủ Canada sẽ làm để định hướng và hỗ trợ những người mới nhập cư.
Nó quy định một khuôn mẫu để ứng cử viên có thể thực hiện những việc làm chi tiết

  • Ai sẽ làm gì, khi nào, như thế nào, với những tài nguyên nào và những tài nguyên đó sẽ đến từ đâu.

Settlement Plan là một kế hoạch được định hướng dẫn. Tuy nhiên, dựa trên tình hình thực tế thì nó có thể thay đổi và sẽ có cập nhật trong thời gian định cư.

Kế hoạch này cũng giải quyết được nhu cầu định cư cho những thành viên gia đình không đi chung trên form IMM 0008. Và họ cũng sẽ được yêu cầu nộp IMM 0008 trong vòng 1 năm kể từ khi đưa đơn chính đến sống.
Trong thời gian được bảo trợ thì thành viên của nhóm sẽ được yêu cầu cung cấp giải pháp hỗ trợ định cư để đáp ứng những nhu cầu.

  • Đón tại sân bay
  • Định hướng khi đến Canada
  • Sắp xếp nhu cầu nhà ở
  • Cung cấp quần áo và lương thực
  • Hỗ trợ về mặt ngôn ngữ
  • Hỗ trợ về mặt giao thông vận tải
  • Chế độ giáo dục cho người lớn và chăm sóc cho trẻ em
  • Hỗ trợ về mặt cảm xúc và đạo đức.

Settlement Plan là gì

Settlement Plan bảng chỉ đường cho dân nhập cư

Settlement Plan là gì? Đã được chia sẻ đầy đủ thông qua bài viết sau đây. Hi vọng bạn đọc sẽ có cái nhìn tổng quan về kế hoạch định cư chi tiết. Với kế hoạch này, bạn và tất cả các thành viên trong gia đình bạn sẽ có một cơ sở để có thể bắt đầu làm quen với một cuộc sống tại Canada.

source https://capath.vn/settlement-plan-la-gi/

Published by Capath

https://capath.vn - Công ty Capath chuyên tư vấn các chương trình và thủ tục nhập cư Canada uy tín và kinh nghiệm nhiều năm.Tư vấn pháp luật, nhập quốc tịch, thường trú nhân Facebook: https://www.facebook.com/capathvn/ Twitter: https://twitter.com/capathvn Linkedin: https://www.linkedin.com/in/capath/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: