Định cư canada diện đoàn tụ gia đình được quy định ra sao?

Định cư Canada diện đoàn tụ gia đình cũng là một trong những hình thức định cư dành cho ai có thân nhân sống tại Canada. Để có thể tham gia được chương trình này thì bắt buộc phải đáp ứng được một số điều kiện cơ bản. Điều kiện này quy định và buộc người bảo lãnh thân nhân phải đạt được những yêu cầu theo quy định.

Định cư Canada diện đoàn tụ gia đình

Định cư Canada có thể bảo lãnh người thân

Điều kiện cơ bản để có thể trở thành người bảo lãnh cho người thân

  • Để có thể bảo lãnh người thân sang Canada định cư bắt buộc người bảo lãnh phải đủ 18 tuổi trở lên. Đấy đủ trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật
  • Ứng cử viên bảo lãnh phải là công dân hoặc Thường trú nhân của Canada.  hoặc người bảo lãnh thân nhân đi Canada theo chương trình Canada indian QCt

Các hình thức bảo lãnh người thân Canada

Định cư Canada diện đoàn tụ gia đình

Định cư Canada có thể bảo lãnh vợ hoặc chồng

Bảo lãnh vợ chồng/người phối ngẫu và con cái phụ thuộc – Sponsor spouses, partners or children

Vợ/chồng

Đối với trường hợp bảo lãnh theo diện vợ hoặc chồng tức là người này có đăng ký kết hôn chính thức. Đăng ký kết hôn bao gồm cả quan hệ đồng giới và quan hệ với nhưng không bao gồm trường hợp người phối ngẫu.

Người phối ngẫu

Đối với trường hợp người phối ngẫu là người có quan hệ đồng giới hoặc hết với trong 12 tháng liên tục mà không bị ngăn cách. Chỉ trong những trường hợp có chuyến đi về lý do công tác hoặc gia đình ngắn hạn.  Tuy nhiên chúng ta cần phải có thêm những bằng chứng để chứng minh mối quan hệ với người phối ngẫu.

Conjugal partner

Đây là trường hợp dành cho những người sống ngoài Canada có mối quan hệ dưới 12 tháng. Bị ngăn cách hoặc ngăn cản bởi pháp luật hoặc gia đình dị nghị

Con cái phụ thuộc

Đối với trường hợp con cái phụ thuộc có thể bảo lãnh nếu như con cái dưới 19 tuổi và không có vợ chồng hoặc người phối ngẫu. Còn đối với trường hợp từ 19 tuổi trở lên nhưng phải sống phụ thuộc vào cha mẹ do trước 19 tuổi bị khuyết tật.

Viện bảo lãnh ông bà hoặc cha mẹ

Định cư Canada diện đoàn tụ gia đình

Bảo lãnh định cư Canada phải chứng minh tài chính

Định cư Canada diện đoàn tụ gia đình cũng quy định trường hợp bảo lãnh ông bà hoặc cha mẹ. Để có thể bảo lãnh ông bà hoặc cha mẹ thì người bảo lãnh phải có tư cách thường trú nhân. Và người bảo lãnh phải cam kết một số vấn đề như sau

  • Người bảo lãnh phải hỗ trợ người được bảo lãnh về mặt tài chính khi họ đến Canada
  • Cam kết là không nhận sự hỗ trợ xã hội từ chính phủ
  • Đồng thời phải chứng minh đủ khả năng tài chính để có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu cần thiết của bản thân khi đến Canada định cư.

Diện bảo lãnh người thân khác

Định cư Canada diện đoàn tụ gia đình cũng có quy định về đối tượng không thuộc hai đối tượng kể trên. Có hai trường hợp mà chúng ta có thể áp dụng diện bảo lãnh người thân khác

Người thân mồ côi: Orphaned close relative

Bạn có thể bảo lãnh trong trường hợp này nếu như người bảo lãnh dưới 18 tuổi và mồ côi. Không có vợ chồng hoặc người phối ngẫu. Có mối quan hệ là anh chị em hoặc cháu có máu mủ hoặc được nhận nuôi.

Người thân khác – Other relative

Định cư Canada diện đoàn tụ gia đình

Chương trình định cư Canada quy định cụ thể

Bạn vẫn có thể bảo lãnh một người thân có máu mủ hoặc nhận nuôi ở mọi lứa tuổi nếu như bạn đáp ứng điều kiện sau đây

  • Hoàn toàn không có người thân còn sống có thể bảo lãnh thay cho người thân này như là bố mẹ, ông bà, cô dì hoặc chú bác, cháu trai hoặc cháu gái con của anh chị em, con gái hoặc con trai…
  • Không có bất kỳ người thân nào được nêu ở trên là công dân Canada, thường trú nhân của Canada hoặc thuộc diện indian Act.

Chương trình định cư Canada diện đoàn tụ gia đình là một trong những chương trình dành cho những ai có thân nhân sinh sống tại Canada. Một vài thông tin chia sẻ về chương trình này sẽ giúp cho bạn đọc có cái nhìn tổng quan khi quyết định bảo lãnh người thân sang Canada định cư. Sự chuẩn bị đầy đủ về giấy tờ, khả năng tài chính và tâm lý sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng hơn trong việc giúp cho người thân có được một cuộc sống tốt hơn tại Canada.

source https://capath.vn/dinh-cu-canada-dien-doan-tu-gia-dinh/

Published by Capath

https://capath.vn - Công ty Capath chuyên tư vấn các chương trình và thủ tục nhập cư Canada uy tín và kinh nghiệm nhiều năm.Tư vấn pháp luật, nhập quốc tịch, thường trú nhân Facebook: https://www.facebook.com/capathvn/ Twitter: https://twitter.com/capathvn Linkedin: https://www.linkedin.com/in/capath/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: